top of page

VYÖHYKETERAPIA

Vyöhyketerapia on kehon pinnalla olevien heijastealueiden painelua, joka parantaa eri elintensekä koko kehon ja mielen hyvinvointia kokonaisvaltaisesti.

Kehon pinnalla on alueita, jotka ovat yhteydessä tiettyihin elimii tai kehon osiin. Kaikki elimet on ikään kuin piirretty iholle ja monistettu eri ihoalueille. Näitä heijastealueita painelemalla saadaan tietoa vastaan elinten hyvinvoinnista ja samalla aktivoidaan ja tuetaan niissä tapahtuvia paranemisprosesseja.

 

Hoidettava makaa yleensä hoitopöydällä peiton alla. Terapeutti painelee heijastealueita tarpeen mukaan eri puolilla kehoa. Peitto siirretään pois käsiteltävältä alueelta ja painellaan paljasta ihoa. Heijastealueita löytyy koko keholta, mutta koko kehoa ei yleensä käsitellä kerralla. Käytännöt vaihtelevat  koulukunnittain, ja lisäksi jokaisella terapeutilla on tietysti oma työskentelytapansa. Tärkein heijastejärjestelmä sijaitsee kuitenkin jalkaterissä ja se käsitelläänyleensä aina.

 

Heijastealueita painellaan sormenpäillä, rystysillä tai kämmenellä tai tylppää puikkoa käyttäen. Painelutapa riippuu käsiteltävästä alueesta ja heijasteiden koosta. Painelu tuntuu erilaiselta ja kivuliaaltakin niiden heijasteiden kohdalla, joita vastaavissa elimissä on jokin epätasapainotila. Jos ongelma on jatkunut pitkään, heijasteen kohdalla on tapahtunut myös kudosmuutoksia, joita terapeutti havaitsee heijasteita painellessaan. Joskus ihomuutokset heijastealueella ovat näkyviäkin. Iholla voi näkyä värimuutoksia tai jopa ihottumaa.

 

Vyöhyketerapialla hoidettavia vaivoja ovat:

 • erilaiset kivut

 • jannitykset

 • univaikeudet

 • paniikkihäiriö

 • aineenvaihdunnan hairiöt

 • hormonihäiriöt

 • allergiat

 • vatsavaivat

 • synnytyskivut

 • vaivojen koliikki

 • lapsettomuus

 

Hoidon terveydellisiä esteitä ovat akuutittulehdukset ja pahanlaatuisetkasvaimet. Erityistä varovaisuutta täytyy noudattaa, jos kehossa on vierasesineitä tai asiakas on raskaana tai vaikeasti sairas. Jos näitä ohjeitä noudatetaan, ei hoidolla ole haittavaikutuksia. Koska hoito vaikuttaakokonaisvaltaisesti, häviää ”sivuvaikutuksena” usein myös sellainen vaiva, joka ei varsinaisesti ole hoidon kohteena. Hoitosarjan jälkeen ihminen voi tuntea itsensä uudella tavalla terveeksi – ei ole enää niitäkään vaivoja, joihin oli jo tottunut.

 

Hoitoreaktiot voivat olla moninaiset. Ne voivat ilmetä erilaisina fyysisinä tuntemuksina, tunnereaktioina tai jopa erilaisina uusina oivalluksina. Reaktiot ilmenevät jo hoidon aikana ja sen jälkeen vielä muutaman päivän kuluessa. Joskus olo voi pärin päivän ajan hoidon jälkeen tuntua  ikävältäkin.  Se johtuu siitä, että hoito nostaa pintaan kehossa ja mielessä olevat ongelmat ja auttaa sitä kautta pääsemään niistä eroon. Voimakkaimmat reaktiot ilmenevät  yleensä ensimmäisen hoitokerran yhteydessä. Tavallisesti ihmiset kuitenkin kokevat olonsa hoidon jälkeen rentoutuneeksi ja virkistyneeksi.

Vyöhyketerapiaa on käytetty noin 5000 vuoden ajan eri puolilla mailmaa, ainakin Egyptissä, Intiassa, Kiinassa, Japanissa ja Etelä-Amerikassa.

massage_stop_edited.jpg
bottom of page